cdoi

Client Directed Outcome Informed (CDOI) is een relatief jonge Routine Outcome Monitoring (ROM) methode ontwikkeld door o.a. Scott Miller, waarbij on-time feedback een centrale rol speelt. Cliënt directed betekent dat de therapeut de rol aanneemt die de cliënt hem geeft en rekening houdt met de veranderingstheorie van de cliënt en met diens oordeel over de relatie. Outcome informed houdt in dat het therapie-effect in elke sessie wordt gemeten en duidelijke aanwijzingen oplevert m.b.t. hoe de therapeut verder moet gaan.

CDOI maakt gebruik van twee eenvoudige vragenlijsten, waarvan afname en interpretatie slechts korte tijd in beslag nemen. Het unieke van deze methode ten opzichte van andere ROM-instrumenten is dat de feedback - net als bij een navigatiesysteem - onmiddellijk wordt ingebracht in de behandeling. CDOI stelt de therapeut in staat ongeacht het therapiemodel het eigen handelen gerichter bij te sturen en stagnatie in het therapeutisch proces bijtijds te onderkennen. Dit leidt tot minder dropout, kortere behandelduur, groter uiteindelijk welbevinden en grotere tevredenheid over de behandeling.

Literatuur:Duncan, B.L. (2010). On becoming a better therapist. American Psychological Association, Washington. ISBN-13: 978-1-4338-0757-2. Drs. M.P.M. Crouzen, supervisor VGCt en erkend CDOI trainer, m.crouzen@planet.nl

CDOI handleiding Croutzen september 2010.pdf