Methodiek

Theorie/artikelen/scripties

 • Rouw en oplossingsgerichte therapie, door Marja de Pundert-Dobbelaar, Oplossings-, en Systeemgericht Psychotherapeut,  Lees verder Eventuele reacties graag via www.oplossingsgerichtetherapie.com
 • (zeer) korte introductie oplossingsgericht werken. Lees verder
 • deel eerste hoofdstuk 'De praktijk van oplossingen'; Insoo Kim Berg, Yvonne Dolan, uitgeverij Pearson, Amsterdam, 2002. Lees verder
 • De principes, theorie en interventies van Milton H.Erickson, als een aanvulling op en/of mogelijke integratie met kort oplossingsgerichte, cliëntgerichte therapie. Door Hans L. Benniks. Lees verder
 • Zoek geen problemen maar oplossingen Een model voor een gezondheidsgerichte GGz. Auteur: Erik van den Brink, psychiater. Herziene versie van artikel gepubliceerd in vakblad van de V&VN-SPV Sociale Psychiatrie, 2007, jaargang 26, nummer 83. In dit artikel worden eerst de hoofdkenmerken van het Brugse Model en de twee belangrijkste hulpmiddelen, de 'acht-stappendans' en de 'oplossingsgerichte flowchart', besproken. Daarna volgt een vergelijking met het vijf-gesprekkenmodel, dat in Nederland populariteit geniet als kortdurende behandelvorm aan de voordeur van de GGz. Vervolgens wordt nader ingegaan op de betekenis van oplossingsgericht werken voor een doorgaans probleemgeoriënteerde GGz en tot slot wordt een positieve ervaring beschreven met het invoeren van het model binnen een afdeling voor opnamevoorkomende crisishulpverlening. Beschrijvingen zijn toegespitst op de cliënt-hulpverlener relatie, maar zijn overdraagbaar naar andere situaties waarin mensen worden begeleid in veranderingsprocessen. Lees verder
 • Workshop Oplossingsgericht Therapie van Tjetske Gjaltema en Sjoerd te Dorsthorst, Lentis | Jonx www.jonx.nl. Handout van Powerpoint.
 • Supershrinks Wat is van belang voor het slagen van een therapie? Wat doen goede therapeuten wel? En wat doen ze vooral niet? (Mark Crouzen). Lees verder
 • Workshop De oplossing is ìn de actie hand-outs van 9 april 2009. Lees verder
 • Oplossingsgericht werken in muziektherapie: harmonie of dissonant? (Rianne Tinbergen). Lees verder
 • Insoo Kim Berg en Steve de Shazer, door Dan Short, © 1998 Milton H. Erickson Foundation. Lees verder
 • Oplossingsgericht vergaderen (bijdrage van Op naar de 10). Lees verder
 • Praten Online, Verslag van de eerste drie jaar hulpverlening aan jongeren van 12 tot 23 jaar met depressieve klachten, met gebruikmaking van de principes van de Oplossingsgerichte Therapie, via individuele chatsessies. Lees verder

Rol van OT binnen de instelling / projecten

 • Oplossingsgerichte groepstherapie bij Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapte (SGLVG) cliënten, binnen een intramurale voorziening. De sfeer op de leefgroep was vijandig en er waren agressieve incidenten tussen de cliënten onderling en naar de begeleiders. (Judith Westra). Lees verder
 • OT binnen de praktijk van ambulant werkende SPV-er (stageverslag K. van Streepen). Lees verder
 • Groepstherapie binnen de GGZ door Kees van der Lint. Lees verder

Scholing en ontwikkeling van de professional

Vragenlijsten

Onderwijs

 • M.F. Bosman, mariska_bosman@hotmail.nl, Los het op met oplossingen, afstudeeronderzoek Bachelor of Education, leraar basisonderwijs; onder andere met een checklist oplossingsgericht leerkrachtgedrag, juli 2012. Lees verder
 • Aanpak pesten in de klas 2 (Dirk v/d Wulp). Lees verder
 • OT en het competentiegericht leren. De oplossingsgerichte benadering helpt leerlingen versneld stapjes te zetten richting zelf verantwoordelijkheid nemen om problemen en/of wensen op te lossen dan wel te verwezenlijken.(Dirk v/d Wulp. Lees verder